Financieel overzicht 2015

In 2015 werden de volgende uitkeringen gedaan:

 • Musa Sanyang, Brikama, Gambia –Volgt vanaf dit jaar een pre-nursing medische opleiding op de universiteit van Texas te Tyler.
 • Medische kosten voor Musa Sanyang.
 • Overige kosten betroffen website en bankkosten.

De totale studiekosten bedroegen € 12.498,73. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit bedrag inclusief het spring semester 2016 van Musa Sanyang is. De totale medische kosten bedroegen € 2.466,32. De overige kosten bedroegen € 340,28. Daardoor bedroegen de totale uitgaven          € 15.305,33.

De inkomsten bedroegen € 10.953,52. De inkomsten bestonden uitsluitend uit donaties en rente. Derhalve ontstond er een negatief exploitatiesaldo van € 4.351,81.

Ter dekking van het tekort op de lopende rekening heeft de voorzitter van de stichting een renteloze lening verstrekt van € 41.400, -. Naar verwachting kan vanaf 2016 met de aflossing daarvan worden begonnen. Als gevolg hiervan sloot de stichting het jaar af met een negatief eigen vermogen van € 35.824,04.

Gedurende de afgelopen periode is het duidelijk geworden dat aan de uitgavenkant gewerkt moet worden om de continuïteit van de AlFra Foundation te waarborgen.

Dit doel zal naar verwachting worden bereikt:

 • door de structureel verhoogde donatie gedurende de periode 2014-2018.
 • de individuele bijdragen aan de studenten in Gambia is stopgezet, omdat de huidige methode te fraudegevoelig is gebleken.
 • omdat er voorlopig geen nieuwe studenten worden aangenomen.
 • omdat er nog maar bij hoge uitzondering medische kosten zullen worden vergoed.

Het bestuur vertrouwt erop dat de AlFra Foundation binnen enkele jaren weer een gezonde financiële basis zal hebben en zijn missie om arme jongeren in de 3e wereld een goede toekomst te bieden zal kunnen blijven waarmaken.

Het bestuur is onveranderlijk positief gestemd over de uitstekende studieresultaten die door de gesteunde studenten werden geboekt, een voorwaarde voor continuering van de financiële steun van de AlFra Foundation.

2005 – Stichting AlFra Foundation – 2015

De stichting AlFra Foundation werd op 17 mei 2005 opgericht en bestaat vandaag dus 10 jaar.

Gedurende deze 10 jaar heeft de stichting bijna € 80.000 besteed aan vele charitatieve doelen, zoals o.a.:

 • Opleiding en medische bijstand aan een 13-tal studenten en hun families in Gambia en Thailand
 • Het project Ninos Unidos Peruanos in Peru waarmee Jolanda van de Berg vele honderen verwaarloosde kinderen helpt. (zie website stichtingninos.com)
 • Right To Play, een organisatie die spel gebruikt om kinderen te helpen in hun ontwikkeling, zorgen voor gezondheidspre​​ventie en leren hoe ze vreedzame gemeenschappen op kunnen bouwen. (zie website righttoplay.nl)
 • En verder goede doelen, zoals Meisjesstad en speciale hulpacties voor Sumatra, Bangladesh en Honger In Afrika.

Deze giften werden mogelijk gemaakt dankzij de genereuze donaties van vele goede gevers.

Als dank zullen alle donateurs en anderen die dit jaar minimaal € 10 doneren persoonlijk een jubileumpen ontvangen van de voorzitter van de stichting. Wees er echter snel bij, want op is op.

Jubileumpen 10 jaar stichting AlFra Foundation

Jubileumpen 10 jaar stichting AlFra Foundation

Dit is een fraaie speciaal gegraveerde pen: krachtige, moderne stijl, glanzende lakafwerking en gepolitoerde afwerking van chroom. Bovendien kan de siliconen tip als pen voor het touchscreen van tablets en smartphones dienen. Kortom een prachtig 2-in-1 schrijfinstrument.

De stichting AlFra Foundation werd in 2005 opgericht. De stichting staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en is door de Nederlandse overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Derhalve is de AlFra Foundation niet belastingplichtig en giften zijn, onder voorwaarden, aftrekbaar voor de belasting. Het bestuur bestaat uit 3 leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen salaris of andere vergoedingen voor hun werk voor de stichting. Letterlijk 100% van de gedoneerde gelden wordt besteed aan het onderwijs en de gezondheidszorg van de jonge studenten en hun families. De AlFra Foundation publiceert jaarlijks zijn resultaten aan de belastingdienst en de donateurs en vrienden van de stichting.

Musa (Afefe) Sanyang naar de universiteit

Vanaf vandaag zet Musa (Afefe) Sanyang zijn medische opleiding voort aan de Universiteit van Texas te Tyler. Hij hoopt daar over 2 jaar zijn Bachelor Degree te behalen.

De AlFra Foundation wenst hem veel succes bij het voortzetten van zijn studie.

1503280_10153411072778662_1234205330686265775_n (Kopie)

Financieel overzicht 2014

In 2014 werden de volgende uitkeringen gedaan:

 • Omar Ceesay, Brikama, Gambia – Heeft dit jaar zijn opleiding op het Management Development Institute afgerond.
 • Mariama Ceesay, Brikama, Gambia – Studeert nu rechten aan de universiteit van Gambia, 2013/2015.
 • Hawa Jallow, Brikama, Gambia – Studeert op de Kinderdorf Bottrop Senior Secondary School, 2013/2016.
 • Musa Sanyang, Brikama, Gambia – Heeft zijn medische opleiding op het Navarro College, Corsicana, Texas, VS afgerond. Vervolgt dit jaar zijn medische opleiding op de universiteit van Texas te Tyler.
 • Ebrima Sanyang, Brikama. Gambia – Jamisa Upper Basic School, 2012/2015.
 • Ousman Jallow, Brikama, Gambia – Heeft asiel aangevraagd in Duitsland. Het is onduidelijk of hij zijn studie heeft afgerond.
 • Kalilou Ceesay, Brikama, Gambia – Heeft zijn studie computer programmeren bij Jullof Tutors afgerond.
 • Musa Ceesay, Brikama, Gambia – Studeert Biologie, Landbouw en Milieu wetenschappen op de universiteit van Gambia, 2013/2015.
 • Wecchawut Wongpuchchong, Rayong, Thailand – Heeft zijn High School studie afgerond. Heeft tevens zijn studie Engels afgerond.
 • Medische kosten voor Musa Sanyang en Omar Ceesay.
 • Overige kosten betroffen website en bankkosten.

 

De totale studiekosten bedroegen € 12.831,80. De totale medische kosten bedroegen € 4.043.06. De overige kosten bedroegen   €436.39. Daardoor bedroegen de totale uitgaven € 17.311.25.

De inkomsten bedroegen € 13.830,08. De inkomsten bestonden uitsluitend uit donaties en rente. Derhalve ontstond er een negatief exploitatiesaldo van € 3.475,79.

De claim van ca. € 4.000, – i.v.m. een onjuiste diagnose in 2013 welke geleid heeft tot een onnodige 3 weken durende ziekenhuisopname in Dakar, Senegal kon helaas niet geïncasseerd worden.

Gezien de slechte dienstverlening en de hoge kosten werd in oktober afscheid genomen van de ABN-AMRO en een nieuwe rekening geopend bij de ING BANK.

Ter dekking van het tekort op de lopende rekening heeft de voorzitter van de stichting een renteloze lening verstrekt van € 39.000, -. Naar verwachting kan vanaf 2015 met de aflossing daarvan worden begonnen. Daartoe worden de donaties structureel verhoogd vanaf 2014 t/m 2018.

Als gevolg hiervan sloot de stichting het jaar af met een negatief eigen vermogen van € 31.472,23.

 

Vooruitzichten.

Gedurende de afgelopen periode is het duidelijk geworden dat aan de uitgavenkant gewerkt moet worden om de continuïteit van de AlFra Foundation te waarborgen.

Dit doel zal naar verwachting worden bereikt:

 • door een structureel verhoogde donatie gedurende de periode 2014-2018.
 • de bijdragen aan de studenten in Gambia wordt stopgezet, omdat de huidige methode te fraudegevoelig is gebleken.
 • omdat er voorlopig geen nieuwe studenten worden aangenomen.
 • omdat er nog maar bij hoge uitzondering medische kosten zullen worden vergoed.

Het bestuur vertrouwt erop dat de AlFra Foundation binnen enkele jaren weer een gezonde financiële basis zal hebben en zijn missie om arme jongeren in de 3e wereld een goede toekomst te bieden zal kunnen blijven waarmaken. Diverse afgestudeerde jongeren zijn nu in staat om een goede baan te vinden of hebben deze al gevonden en zo de basis gelegd om ook hun eventuele toekomstige gezin een betere toekomst te bieden.

Het bestuur is onveranderlijk positief gestemd over de uitstekende studieresultaten die door de gesteunde studenten worden geboekt, een voorwaarde voor continuering van de financiële steun van de AlFra Foundation.

Happy New Year/Gelukkig Nieuwjaar

The AlFra Foundation wishes its benefactors and students a happy and prosperous 2015.

De AlFra Foundation wenst zijn donateurs en studenten een gelukkig en gezond 2015.

Thank you very much/Hartelijk dank

To dear the Alfra foundation.

This year I finished my school already.

Thank you very much for the help with my education.

Thank you.

Regards,

New

New

New heeft zijn high school opleiding afgerond en bedankt alle donateurs van de AlFra Foundation, die hem hebben gesteund.

Hij heeft een baan gevonden bij Tesco, een van de grootste supermarket ketens ter wereld.

Omar thanks/bedankt AlFra Foundation

Ik wil graag de AlFra Foundation en zijn donateurs bedanken voor uw financiële ondersteuning.

De afgelopen 5 jaar heeft u mij en mijn familie ondersteund bij mijn studie, mijn gezondheid en op andere manieren. In het bijzonder wil ik graag de heer Frans van de Kamp en het bestuur van deze nobele en prachtige stichting speciaal bedanken. U bent er altijd voor mij geweest. Uw steun zal nooit worden vergeten.

Ik bedank u in het bijzonder voor uw genereuze steun bij mijn studie Management Development. Uw persoonlijke betrokkenheid was een ongelofelijke hulp en stelde me in staat mijn doel te bereiken.

Uw bijdragen aan mijn studie was een fantastisch iets en uw goedgeefsheid komt ten goede aan mij en mijn familie.

Dank u zeer voor het realiseren van mijn droom. Ik hoop dat u nog vele studenten in de toekomst kunt helpen om ook hun droom te verwezenlijken.

Nogmaals dank en moge God met u zijn.

Ik houd van u allen.

Omar

20130912_144206 (Kopie)

I would like to express great appreciation to the AlFra Foundation and all the donors for financially supporting me.

The past 5 years you have been supporting me through my education, health and many others thing and for my family as well. I love to extend my sincere thanks and appreciation to Mr Frans van de Kamp and every board member of this noble and wonderful foundation. You always have been there for me. That support for me will never be forgotten. I deeply want to express my appreciation for your generosity in support of my Management Development course from the level 1 to the last . Your personal commitment was incredibly helpful and allowed me  to reach my goal.

Your contribution to my studies was a wonderful thing and the generosity will directly benefit me and my family, The Gambia and the world at large.

Thank you very much for being one of the bridges to my dream. I do hope that you can help many more deserving students build their future.

Again, thank you and to God be the glory.

Love you all

Omar

DANK U!/THANK YOU!

Wat een success. Mede namens mijn familie wil ik u hartelijk bedanken voor uw steun bij het succesvol volgen van mijn studie op het Navarro College. Uw steun opent nieuwe deuren voor mij, mijn eventuele toekomstige kinderen en het Gambiaanse volk in het algemeen.

Twee jaren geleden zette ik een grote stap om mijn familie en vrienden te verlaten om mijn droom na te jagen. Met uw steun en vertrouwen in mij was het voor mij mogelijk mijn eerste diploma op het Navarro College te behalen. Eerlijk gezegd heb ik deze 2,5 jaar ervaren als de beste in mijn leven.

Ik spreek graag mijn grote waardering uit voor de AlFra Foundation en zijn donoren, die mij financieel hebben ondersteund. Een Chinees spreekwoord zegt: Geen waardering is genoeg voor zoveel vriendelijkheid. Ik wil u graag bedanken voor al uw vriendschap, die mij hoop en bemoediging hebben gegeven om mijn droom na te streven.

Een speciaal woord van dank voor de voorzitter van de AlFra Foundation de heer Frans van de Kamp, die er gedurende de afgelopen jaren altijd voor me is geweest. Zonder hem zou ik nu niet zijn waar ik ben. Bedankt ‘dad’.

Nogmaals dank en ik zal hard blijven werken om te bewijzen dat uw donaties aan de AlFra Foundation zijn vruchten afwerpen. Mijn familie en vrienden zijn ook blij en trots.

Musa (Afefe) Sanyang

Navarro College

Corsicana, Texas, Amerika.

Afefe & girlfriend/vriendin Hariet

Afefe & girlfriend/vriendin Hariet

What a success, on behalf of my family in the Gambia and myself  I  want to extend my heart-felt thank you for your commitment to make my education successful at Navarro College. Your support will open new doors for me and my kids and generally the population of the Gambia.

 

Two years ago, I took this giant step to leave my family and loved ones behind, just to pursue my dream With your support and confidence in me, I was able to finish my first degree at Navarro College. I can honestly say, these past two and a half years have been the best part of my life

 

I would like to express great appreciation to the AlFra Foundation and all the donors for financially supporting me. It says in Chinese: No appreciation is enough for great kindness. But here, I still want to thank you all for your kindness, which has provided me with hope and courage to live and pursue my dream.

 

Special thanks to the chairman of the AlFra Foundation Mr Frans van de Kamp, who has been there for me always for the past years. I won’t be where I am without him. Thank you dad!

 

Once again, Thank you and I will continue working hard and make sure you see the worth of your contribution to the AlFra Foundation. My friends and family are really happy and proud.

 

Musa (Afefe) Sanyang

Navarro college.

Texas, United states.

 

Graduation Musa (Afefe) Sanyang/Diploma uitreiking Afefe

Today is a very special day. It is graduation day at Navarro College, Corsicana, Texas, USA. Today Musa (Afefe) Sanyang has received his diploma for Associates in Science, nursing as his Major and Medical Laboratory Technology as his second major.

The friends and benefactors of the AlFra Foundation are very proud of this achievement and congratulate Afefe wholeheartedly.

Afefe will continue his medical studies at the University of Texas, Arlington in order to obtain his Bachelor Degree in 2016.

We wish him the best of luck.

image-3286e54da1e0f75df20ffdb02357687e97d02a5786e0b6c7870e8f8924b856df-V image-4503d5dbebb86d77bc105c0885c69989558778476781fa1bba5a51f152609ec0-V

Vandaag is een zeer speciale dag. Op het Navarro College te Corsicana, Texas, Amerika worden de diploma’s uitgereikt. Afefe heeft vandaag zijn diploma ‘Associates in Science’, met ‘Verpleging’ en ‘Medische laboratorium technologie’ als hoofdvakken ontvangen. De vrienden en begunstigers van de AlFra Foundation zijn trots op het door hem behaalde resultaat en feliciteren hem daar van harte mee.

Afefe zal zijn medische studie vervolgen op de Universiteit van Texas waar hij in 2016 zijn Bacelor Degree hoopt te behalen.

Wij wensen hem daarbij veel succes.

Financieel overzicht 2013

In 2013 werden de volgende uitkeringen gedaan:

• Omar Ceesay, Brikama, Gambia – Sluit dit voorjaar zijn opleiding op het Management Development Institute af. Heeft tevens zijn studie Duits met een diploma afgerond.

• Mariama Ceesay, Brikama, Gambia – Heeft haar opleiding op de Bottrop Senior Secondary School met een diploma afgerond. Studeert nu rechten aan de universiteit van Gambia, 2013/2015.

• Hawa Jallow, Brikama, Gambia – Heeft haar opleiding op Brikama Upper Basic School met een diploma afgerond. Leert verder op de Kinderdorf Bottrop Senior Secondary School, 2013/2016.

• Musa Sanyang, Brikama, Gambia – volgt een medische opleiding op het Navarro College, Corsicana, Texas, VS. Vervolgt dit najaar zijn medische opleiding op de universiteit van Texas.

• Ebrima Sanyang, Brikama. Gambia – Jamisa Upper Basic School, 2012/2015.

• Ousman Jallow, Brikama, Gambia – IT Cursus Professional Certificate in Cisco Certified Networking Associate bij het Management Development Institute (MDI). Rondt dit voorjaar zijn studie af.

• Abdou Jallow, Brikama, Gambia – Basisschool. Uit het programma.

• Omar en Lamin Jallow, Brikama, Gambia – Methodist Academy. Uit het programma.

• Kalilou Ceesay, Brikama, Gambia – Studeert computer programmeren bij Jullof Tutors. Sluit dit voorjaar zijn opleiding af.

• Musa Ceesay, Brikama, Gambia – Studeert Biologie, Landbouw en Milieu wetenschappen op de universiteit van Gambia, 2013/2015.

• Amadou Jallow, Brikama, Gambia – Bachelor degree Certified Accounting Technician op het Management Development Institute af. 2013/2015.

• Wecchawut Wongpuchchong, Rayong, Thailand – High School. Studie wordt dit voorjaar afgerond.

• Medische kosten voor Musa Sanyang, Hawa Jallow, Omar Ceesay, Saikou Ceesay, Penda Ceesay en Musa Ceesay.

• Overige kosten betroffen website en bankkosten.

De totale studiekosten bedroegen € 14.835,62. De totale medische kosten bedroegen € 12.245,94. De overige kosten bedroegen € 491,35. Daardoor bedroegen de totale uitgaven € 27.737,95. De inkomsten bedroegen € 3.579,78. De inkomsten bestonden uit donaties en rente. De uitgaven in 2013 waren onverwacht erg hoog. Dit werd vooral veroorzaakt door de hoge medische kosten. Overigens loopt er nog een claim van ca. € 4.000, – i.v.m. een onjuiste diagnose welke geleid heeft tot een onnodige 3 weken durende ziekenhuisopname in Dakar, Senegal. Op dit moment is het nog onduidelijk of de claim zal leiden tot een (gedeeltelijke) terugbetaling. De hoge studiekosten werden voornamelijk veroorzaakt doordat de Gambiaanse overheid in toenemende mate een vooruitbetaling van de gehele studieduur eist. Helaas berekent de ABN-AMRO bank sinds 2013 nog eens extra maandelijkse bankkosten ad € 9,35. Ter dekking daarvan heeft de voorzitter van de stichting een renteloze lening verstrekt van € 28.750, -. Bovendien betaalde de voorzitter privé de woon- en verblijfkosten van Musa Sanyang in de VS. Als gevolg hiervan sloot de stichting het jaar af met een negatief eigen vermogen van € 27.996,41.

Vooruitzichten.

Gedurende de afgelopen periode is het duidelijk geworden dat zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenkant gewerkt moet worden om de continuïteit van de AlFra Foundation te waarborgen.

Dit doel zal naar verwachting worden bereikt:

• door een nieuwe aanzienlijke donatie gedurende de komende 5 jaar, welke reeds is toegezegd

• omdat 9 studenten hun studie inmiddels hebben afgerond of hem dit jaar afronden, zonder verdere kosten.

• omdat voor de 4 overgebleven studenten de studiekosten voor een langere periode vooruitbetaald zijn. Soms zelfs t/m het studiejaar 2015/2016.

• omdat er voorlopig geen nieuwe studenten worden aangenomen.

• omdat er nog maar bij hoge uitzondering medische kosten zullen worden vergoed.

Het bestuur vertrouwt erop dat de AlFra Foundation binnen enkele jaren weer een gezonde financiële basis zal hebben en zijn missie om arme jongeren in de 3e wereld een goede toekomst te bieden zal kunnen blijven waarmaken. Diverse afstuderende jongeren zijn nu in staat om dit jaar een goede baan te vinden en zo de basis te leggen om ook hun eventuele kinderen een betere toekomst te bieden.

Het bestuur is onveranderlijk positief gestemd over de uitstekende studieresultaten die door de gesteunde studenten worden geboekt, een voorwaarde voor continuering van de financiële steun van de AlFra Foundation.

Sharing Buttons by Linksku