New

NEW

Pattarapol  (New) Putchong.

Pattarapol (New) Putchong.

 

Birth date/Geboortedatum: November 14, 1990/14 november 1990

Place of birth/Geboorteplaats: Rayong, Thailand

Family/Familie: My family consists of 5 people, papa and mama, my 2 younger sisters and me. I grew up in Rayong, Thailand./Ik ben opgegroeid in Rayong, Thailand met mijn ouders en 2 jongere zussen.

Home address/Woonplaats: Rayong, Thailand

My education/Mijn opleiding: I went to kindergarten near my house till 1996, Then I went to a new school and studied for 6 years and moved on to high school. However one year later, me and my friend had a big motorcycle accident. It caused blood bugs in my brains and I had surgical and medical treatment to be healed. After this accident I went back to school till 2005. When I was 15 years of age, my papa got problems with his back. He had a lot of pain and couldn’t work anymore. That is a problem for my family because my mama can’t make enough money in her little shop for my family. Hence I had to leave school and took a job at a company near my house. I worked there for approximately 2 years. Then a friend of my mama called and told my mama that I could get a job in a massage salon in Pattaya. So I went to Pattaya to work there and stayed with the friend of my mama. He teached me massage techniques. I worked at the massage salon named Smart Relaxation in south Pattaya. I was paid very well as it was high (tourist) season. At that time I met Mr.Frans and after he returned to Holland we maintained regular email contact. Then low season came and I couldn’t earn enough money anymore. Someday I had one customer and the other day none at all. Then my mama called me to tell me about my papa, he could work again and his back was better than before. She wanted me to go back to school, so I choose study and work together in Pattaya. Later I had to move to a new room because family of my friend wanted to stay with him. That was causing a problem to me as I didn’t earn money enough to pay for a room on my own. So I went back to Rayong to live with my family and informed  Mr.Frans about my situation. He was planning to visit Thailand again and promised me to look for a school for me together. So I took a part time job in a company near my house and waited till Mr.Frans came to Thailand. Together with my mama, papa and Mr.Frans we looked for a school and choose the high school in Rayong. After he left Thailand I registered at the school. As I had to attend school for 3 days per week only, I got the idea to open a small massage salon myself in order to earn some money. Mr.Frans paid me 1/3 of the money I needed for that. But as in Pattaya very few tourists came so I had to close the shop. Then my friend (we studied in the same class in high school), informed me about the pre-degree  program at Ramkamheang University. I thought it’s a nice program, because I can study in high school and University at the same time. After getting a certificate from high school I could continue at the University. As it is a government sponsored program, it would be cheaper at the same time. After some time I went back to my house with a friend from Bangkok. As we arrived in Rayong, on the way to my house, we were stopped at a police checkpoint where the police was checking everybody on the road. When they checked the bag of my friend, which I was carrying, they found some drugs inside.  So me and my friend had our urine checked. They could not find any drug in my urine, however they found drugs in the urine of my friend. I tried to tell the police that the bag was not mine, but they didn’t believe me, so I had to go to prison for 45 days. But as I have no history of drugs use they released me after 35 days. When I was released I talked to Mr.Frans on MSN , and discussed study again. He suggested me not to return to Bangkok, but to stay with my mama and papa. I was planning to find a job and study during the weekends, however he suggested that going to school 5 days a week was a better opportunity for me to advance in life. He told me if my mama and papa would agree, the AlFra Foundation would pay for it. Thanks to the financial support of the AlFra Foundation, I could register to the Rayong High School, where I started classes on April 23, 2011 and successfully finished with a diploma in October 2014. In addition I was given de opportunity to follow an English course in 2014.

New

New

Tot 1996 zat ik op de kleuterschool vlakbij huis. Daarna heb ik 6 jaar op de basisschool gezeten voordat ik naar de high school ging. Echter een jaar later waren mijn vriend en ik bij een ernstig motorongeluk betrokken. Ik bleek bloedstolsels in mijn hersenen te hebben gekregen en werd geopereerd. Na het ongeluk ging ik terug naar school tot 2005. Ik was 15 jaar toen mijn vader problemen kreeg met zijn rug. Hij had veel pijn en kon niet meer werken. Dit veroorzaakte een groot probleem voor ons, omdat de opbrengst van het winkeltje van mijn moeder niet voldoende was om ons gezin te onderhouden. Noodzakelijkerwijs moest ik mijn school verlaten en gaan werken. Ik kreeg een baantje bij een fabriek in de buurt. Toen werd mijn moeder door een vriend gebeld, die vertelde dat ik een baan in een massagesalon in Pattaya kon krijgen. Ik ging dus naar Pattaya waar ik bij die vriend van mijn moeder ging wonen en hij mij de massage technieken leerde. Ik werkte daar in de massagesalon genaamd Smart Relaxation. Ik verdiende veel geld omdat het hoogseizoen was. In die tijd ontmoette ik Mr.Frans en nadat hij vertrokken was bleven we email contact houden. Toen het laagseizoen aanbrak verdiende ik niet veel meer. Soms had ik één klant op een dag, maar soms geen enkele klant. Toen belde mijn moeder om te vertellen dat mijn vader beter was en weer kon gaan werken. Ze zei dat ik weer naar school moest gaan. Naast mijn werk ging ik dus weer naar school, nu in Pattaya. Enige tijd later moest ik verhuizen, omdat de familie van de vriend waar ik woonde bij hem wilde komen wonen, Dus zocht ik een kamer voor mijzelf. Dat was een probleem omdat ik niet genoeg verdiende om die kamer te kunnen betalen. Daarom ging ik terug naar Rayong om bij mijn familie te wonen en informeerde Mr.Frans daarover. Hij zou weer naar Thailand komen en beloofde samen naar een school te gaan zoeken. Ik zocht een parttime baan en wachtte tot hij kwam. Samen met hem en mijn ouders gingen we op zoek en kozen voor de high school in Rayong. Na zijn vertrek heb ik me ingeschreven. Omdat ik slechts 3 dagen per week naar school ging, kreeg ik het idee een kleine massagesalon voor mezelf te beginnen. Mr.Frans betaalde1/3 van het bedrag dat ik daarvoor nodig had. Helaas, net zoals in Pattaya, kwamen er steeds minder toeristen. Toen vertelde een klasgenoot mij over een pre-degree programma op de Ramkamheang University. Ik dacht dat dat een goed idee was, omdat ik dan tegelijkertijd de high school kon doen en studeren aan de universiteit. Na het verkrijgen van het certificaat van de high school kon ik dan op de universiteit door studeren. Bovendien zou de overheid deze studie betalen en was het dus goedkoper. Enige tijd later reisde ik met een vriend uit Bangkok naar Rayong. Bij Rayong kwamen we bij een politiecontrole. De politie vond drugs in de tas van mijn vriend, die ik echter droeg. We moesten onze urine laten controleren, waaruit bleek dat ik geen drugs had gebruikt, maar mijn vriend wel. Ik probeerde de politie duidelijk te maken dat het niet mijn eigen tas was, maar werd niet geloofd, zodat ik voor 45 dagen naar de gevangenis moest. Echter omdat ik geen drugs verleden had werd ik na 35 dagen vrijgelaten. Toen ik vrijkwam heb ik Mr.Frans via MSN de situatie uitgelegd. Hij adviseerde mij niet terug te gaan naar Bangkok, maar weer bij mijn ouders te gaan wonen. Ik was van plan om weer te gaan werken en in de weekends te gaan studeren. Mr.Frans raadde mij echter aan om 5 dagen per week naar school te gaan, zodat ik een degelijke studie kon volgen en een betere kans op een goede baan in de toekomst zou maken. Hij beloofde mij, dat als mijn mama en papa daar akkoord mee gingen, de AlFra Foundation die studie zou betalen. Dankzij de financiële ondersteuning van de AlFra Foundation kon ik me nu in laten schrijven op de Rayong High School, waar ik op 23 april 2011 met mijn opleiding begonnen ben en in 2014 mijn diploma heb behaald.
Tevens werd ik in de gelegenheid gesteld om in 2014 een cursus Engels te volgen.

New with parents in front of Rayong High School/New met zijn ouders bij de Rayong High School

New with parents in front of Rayong High School/New met zijn ouders bij de Rayong High School

Current education/Huidige studie: None, I am working now./ Geen. Ik heb nu een baan.

Your goals in life and why the AlFra Foundation is important to you in order to achieve those goals/Wat zijn je levensdoelen en welke rol speelt de AlFra Foundation in het realiseren van die doelen: : I must say thanks a lot to Mr.Frans and the AlFra Foundation to assist and support me all the time./ Ik ben de AlFra Foundation en Mr.Frans erg dankbaar dat zij mij al die tijd gesteund hebben en mij goede adviezen hebben gegeven.

New in front of mama’s shop/New bij het winkeltje van zijn moeder

New in front of mama’s shop/New bij het winkeltje van zijn moeder

My motto/Mijn motto: You can be… as you like. But! Don’t forget to be a good person./Je kunt zijn wie je bent. Maar! Vergeet niet een goed mens te zijn.

Updated January 14, 2015. Bijgewerkt tot 14 januari 2015.

 

Sharing Buttons by Linksku