Mariama

Mariama Ceesay

 

Mariama Ceesay

Mariama Ceesay

Birth date/Geboortedatum: January 18, 1992/18 januari 1992

Place of birth/Geboorteplaats: Nema Kuta, Gambia

Family/Familie: I was living with my dad, mum and my brother Omar. Unfortunately my dad passed away when I was 4 years old. At that time we were living in a village called Nema Kuta, but in 2010 my mum has moved to Jonkel, a village in the Foni district area. In 2012 the chairman of the AlFra Foundation bought us a house in Brikama, which enabled mu mum to live with us again. Unfortunately my mum passed away in 2013./Oorspronkelijk woonde ik samen met mijn ouders en broer Omar. Helaas overleed mijn vader toen ik nog een klein meisje van 4 jaar was. In die tijd woonden we in het dorp Nema Kuta, echter mijn moeder is in 2010 verhuisd naar Jonkel, een dorp in het Foni district. In 2012 kocht de voorzitter van de AlFra Foundation een huis voor ons, zodat mijn moeder weer bij ons kon komen wonen. Helaas overleed mijn moeder in 2013.

Mariama, ‘dad’ & Omar

Mariama, ‘dad’ & Omar

Musa, Omar & Mariama

Musa, Omar & Mariama

Home address/Woonplaats: Currently I am living in Brikama Perseverance, the second biggest city of The Gambia with my brother./ Momenteel woon ik in Brikama Perseverence, de 2e stad van Gambia, samen met mijn broer.

My education/Mijn opleiding: I started my studies with my brother at home. He used to educate me when he came from school. By then I was not enrolled in school, but he observed that I was good and brilliant. Then he tried to help me to get enrolled in school with the help of the noble AlFra Foundation./ Oorspronkelijk werd ik door mijn broer onderwezen wanneer hij uit school kwam. Hij vond dat ik goed kon leren en heeft me, met hulp van de AlFra Foundation, op school ingeschreven.

Current education/ Huidige studie:   I have completed my studies at the Kinderdorf Bottrop Senior Secondary School in 2013. In September 2013 I have continued my education at the University of The Gambia, where I will study law. Unfortunately in 2014 I have been ill for a considerable period of time, so I had to start again in September 2014./Ik heb mijn opleiding op de Kinderdorf Bottrop Senior Secondary School in 2013 afgerond. In september 2013 ben ik rechten gaan studeren aan de Universiteit van Gambia. Helaas was ik geruime tijd ziek in 2014, zodat ik mijn studie in september 2014 opnieuw moest beginnen.

University library/Universiteitsbibliotheek

University library/Universiteitsbibliotheek

My/Mijn hobbies: I like reading novels, especially fiction stories and hanging out with my friends. I also enjoy sports activities, but I am not good at sports./ Ik houd van lezen, vooral fictie en bij mijn vrienden zijn. Ik kan ook genieten van diverse sporten, maar ben er zelf niet goed in.

Your goals in life and why the AlFra Foundation is important to you in order to achieve those goals/Wat zijn je levensdoelen en welke rol speelt de AlFra Foundation in het realiseren van die doelen: I want to promote business in the country. It depends what kind of business I will be able to have in future. My study is broad enough to teach me how to control a million different kinds of businesses ./Ik wil graag een eigen bedrijf hebben. Mijn studie is divers genoeg om in de toekomst een goede keuze te kunnen maken.

Omar, Mariama, Hawa & Musa

Omar, Mariama, Hawa & Musa

Anything else/En verder: Many thanks to the noble AlFra Foundation for considering our education and my education in particular. I promise I will not let the AlFra Foundation down and I will try by all means to archieve my goals for the coming years./Veel dank aan de AlFra Foundation voor het mogelijk maken van onze studies, in het bijzonder die van mijzelf. Ik beloof de AlFra Foundation nooit teleur te stellen en zal mijn uiterste best doen mijn doelen in de komende jaren te realiseren.

Updated January 14, 2015/Bijgewerkt tot 14 januari 2015.

 

 

 

 

Sharing Buttons by Linksku