Omar

Omar Ceesay

Omar Ceesay

 

Birth date/Geboortedatum: May 23, 1986/23 mei 1986

Place of birth/Geboorteplaats: Brikama, Gambia

Family/Familie: I was living with my dad, mum and my siser Mariama. Unfortunately my dad passed away when I was a small 10-year old and stubborn boy.  At that time were living in a village called Nema Kuta, but in 2010 my mum has moved to Jonkel, a village in the Foni district area. In 2012 the chairman of the AlFra Foundation bought me a house, which enabled my mum to love with us again. Unfortunately my mum passed away in 2013./Oorspronkelijk woonde ik samen met mijn ouders en zus Mariama. Helaas overleed mijn vader toen ik nog een kleine 10 jaar oude en eigenwijze jongen was. In die tijd woonden we in het dorp Nema Kuta, echer mijn moeder is in 2010 verhuisd naar Jonkel, een dorp in het Foni district. In 2012 kocht de voorzitter van de AlFra Foundation een huis voor mij, zodat mijn moeder weer bij ons kon komen wonen. Helaas overleed zij in 2013.

Mariama, ‘dad’ & Omar

Mariama, ‘dad’ & Omar

Omar & mum/moeder

Omar & mum/moeder

Home address/Woonplaats: I am now living in Brikama with my sister  Mariama and we love it here. Brikama is the second largest city of The Gambia and among the famous cities in The Gambia, with a population of 8 different tribes, but the majority are Mandinka’s, which is my tribe./Momenteel woon ik in Brikama. Hier woon ik samen met mijn zus Mariama. Ik heb het hier erg naar mijn zin. Brikama is de tweede stad van Gambia en redelijk populair om te wonen. Hier wonen mensen van 8 verschillende stammen, waaronder de Mandinka’s, mijn stam.

Omar, Musa & Hawa

Omar, Afefe & Hawa

My education/Mijn opleiding:
I have started my primary school level in Nema Primary School in year 1994 and finished it in 1999. By that time I was enrolled to the Brikama Upper Basic School and finished there in year 2002. After completing the junior level I then continued to Kinderdorf Bottrop Senior Secondary School where I was graduated in year 2005.

Senior Secondary School

Bottrop Senior Secondary School

After some few years being idle because of my poor background, I sat for 4 years without going to school till September 2009. Then I applied for the Gambia Hotel School. There I was still facing many financial difficulties about school fee, accommodation, transport fees and of course food. Thank God, shortly after I met a very wonderful, caring and kind ‘dad’, called Frans van de Kamp and he changed my life in a big way and of course my family as well. At the Gambia Hotel School I Have been studying various subjects regarding promoting tourism and hospitality management in The Gambia. In 2011 I was enabled to follow a study Management & Policy Analysis at the Management Development Institute. I successfully finished this study with a diploma in June 2014. /Van 1994 tot 1999 zat ik op de Nema Primary School. Vandaar ging ik tot 2002 naar de Brikama Upper Basic School om mijn studies te vervolgen op de Kinderdorf Bottrop Senior Secondary School, waar ik in september 2005 afstudeerde. Helaas kon ik, gezien mijn financiële situatie, niet verder studeren. In september 2009 schreef ik mij in bij de Gambia Hotel School, echter ik kon nog niet voorzien in mijn eigen levensonderhoud, zoals schoolgeld, wonen, vervoerskosten,  eten en drinken. Godzijdank ontmoette ik in 2009 een bijzonder aardige, vriendelijke en zorgzame ‘dad’, genaamd Frans van de Kamp. Hij bracht grote verandering in mijn leven en dat van mijn familie. Mijn studie had daar als doel het toerisme en de klantgerichte dienstverlening in het restaurant- en hotelwezen in Gambia te bevorderen. In 2011 werd ik in staat gesteld mijn opleiding te vervolgen met een studie Management & Policy Analysis op het Management Develoment Institute. Deze studie heb ik in juni 2014 succesvol afgerond met een diploma.

Omar bij MDI

Mangement Development Institute

Current education/ Huidige studie: None. I am trying to find a job and ultimately hope to run my own restaurant./ Geen. Momenteel prober ik werk te vinden en hoop uiteindelijk mijn eigen restaurant te hebben.

My/Mijn hobbies: I like sports such as athletics, marathon and football.  I play in a regional football league here, visit the gym and run from time to time. I like reading books  about the history of my tribe, the Mandinka’s, as well as other tribes, my country and of course my religion. Also I like socializing on the internet. I use social networks such as Facebook.com, Tagged.com and Space.com. Futher on I also enjoy discussions about religions./Ik houd van sport, zoals atletiek, marathon en voetbal. Ikzelf speel voetbal in een regionale competitie, bezoek regelmatig de sportschool en doe af en toe aan hardlopen. Ook lees ik graag over de geschiedenis van mijn stam, de Mandinka’s, evenals over andere stammen, mijn land en uiteraard over mijn geloof.

Your goals in life and why the AlFra Foundation is important to you in order to achieve those goals/Wat zijn je levensdoelen en welke rol speelt de AlFra Foundation in het realiseren van die doelen: I want to promote tourism in my country, as our economy is also depending on tourism, so I would love to contribute immensely in promoting as far as my course of program is concerned. Well the AlFra Foundation is important to me because it is supporting me on my education, family, housing  and costs of living. It is also important as it makes my life so wonderful and advice me in a well oriented manner ./Ik wil het toerisme in Gambia bevorderen, omdat onze economie daar voor een belangrijk deel van afhankelijk is. Ik wil daaraan een belangrijke bijdrage leveren. De AlFra Foundation is erg belangrijk voor mij omdat zij mij ondersteunt in mijn studie en levensomstandigheden. De Foundation is ook belangrijk voor mij omdat het mijn leven aangenaam maakt en mij goede adviezen geeft.

Anything else/En verder: Thanks to theAlFra Foundation for sponsoring me and my fellow Gambian students. We all are very happy and proud of you and of course we will always keep the flag of the AlFra Foundation high. Thank you once again for supporting the future leaders./Dank aan de AlFra Foundation voor het sponsoren van mij en mijn medestudenten. We zijn erg gelukkig en trots op u en zullen de vlag van de AlFra Foundation altijd hoog houden. Nogmaals dank voor het ondersteunen van de toekomstige leiders.

Updated January 14, 2015. Bijgewerkt tot 14 januari 2015.

 

Sharing Buttons by Linksku