Musa Ceesay

MUSA CEESAY

Date of Birth/Geboortedatum: September 18, 1989/ 18 september 1989

Birthplace/Geboorteplaats: Brikama

Family/Familie: I have 3 brothers and 2 sisters with my dad and mum. One of my sisters is married. The other one is still studying. My brothers are twins and the third one is the youngest child of the family. All of us are living in Brikama except the one married./Ik heb 3 broers en 2 zussen plus mijn moeder en vader. Een van mijn zussen is getrouwd. Mijn andere zus zit nog op school. Twee van mijn broers vormen een tweeling en mijn derde broertje is de jongste. Behalve mijn getrouwde zus, wonen we allemaal thuis bij mijn ouders in Brikama.

Home address/Woonplaats: I am living in Brikama Jamisa which is about 600 meters from the centre of the town./ Ik woon in Brikama Jamisa. Dat is ongeveer 600 meter vanaf het centrum van de stad.

My education/Mijn opleiding: I started my primary school level in the Brikama Lower Basic School in 1997. I completed and received my lower basic certificate in 2002. After that I was enrolled to the Brikama Upper Basic school as of 2003 and received my Upper Basic School certificate in 2006. From there I was enrolled to the Gambia Senior Secondary school (Gambia High School) from 2007 till 2009 and obtained my West African examination certificate.

Musa Ceesay (left/links) bending towards the microscope/kijkend door de microscope

Ik kreeg mijn lagere schoolopleiding op de Lower Basic School vanaf 1997, alwaar ik in 2002 mijn certificaat behaalde. In 2003 ging ik naar de Upper Basic school. Deze studie rondde ik af met het behalen van mijn certificaat in 2006. Van 2007 t/m 2009 studeerde ik op de Gambia Senior Secondary school (Gambia High School), welke periode ik afsloot met het behalen van het West African examen certificaat.

Current education/Huidige opleiding: Currently I am studying Bachelor of Science in Agriculture, Biology and Environment Sciences at the Gambia University which will take a duration of 3 years./Momenteel volg ik een kandidaatsstudie in Landbouw, Biologie en Milieuwetenschappen op de universiteit van Gambia. De studieduur bedraagt 3 jaar.

My/Mijn hobbies: I like to read novel and history books frequently, gym is my best sport and I appreciate it a lot./ Ik lees graag en regelmatig romans en geschiedenisboeken. Gymnastiek is mijn beste en favoriete sport.

My goals in life and why the AlFra Foundation is so important to me/ Mijn levensdoelen en waarom de AlFra Foundation zo’n belangrijke rol speelt in het realiseren van die doelen: I want to become a health worker to keep my people healthy and be there always to maintain and promote proper healthcare in the Gambia and the world in general./Ik wil graag in de gezondheidszorg werken om mijn landgenoten gezond te houden en een goede gezondheidszorg in Gambia en de wereld te bevorderen.

Anything else/En verder: I want to thank the AlFra Foundation for supporting me and helping me to build on a bright and prosperous future for myself. We, my family, are so much grateful and happy for your magnificent help./Ik bedank de AlFra Foundation voor de steun die ik krijg en de mogelijkheid om een mooie toekomst voor mijzelf op te bouwen. Mijn familie is erg dankbaar en blij voor deze fantastische hulp.

Sharing Buttons by Linksku