Ebrima Sanyang

EBRIMA SANYANG

Ebrima Sanyang

Ebrima Sanyang

Date of birth/Geboortedatum: July 18, 1995/18 juli 1995

Birthplace/Geboorteplaats: Brikama, Gambia

Family/Familie: I live in a single-parent family. I live with my mother and 2 younger sisters and also have 2 brother and one (Afefe) is currently studying in the US, sponsored by this foundation. Also I have 2 elder sisters and they are both married./Ik woon in een eenouder gezin. Ik woon samen met mijn moeder and 2 jongere zussen. Ook heb ik 2 broers, waarvan er een (Afefe) in Amerika studeert en ook door deze stichting wordt gesponsord. Ook heb ik 2 getrouwde zussen.

Home address/Woonplaats: I am currently living in Brikama town with my family in the Western part of the Gambia. It is the largest city in the Gambia and very populous for that matter. I love the city because you have access to everything.

Ebrima Sanyang

Ebrima Sanyang

Momenteel woon ik met mijn familie in Brikama in het westen van Gambia. Het is de grootste stad van Gambia. Ik houd van deze stad omdat alles er is te krijgen en er vele voorzieningen zijn.

My education/Mijn opleiding: I have attended Brikama Lower Basic School some years ago before moving to Sutukung in the Lower River Region of the Gambia to study Quran. In this village I have spent about 5 years to study the Holy Quran. It was my choice to go there to study Quran simply because I wanted to know more about my religion. After those 5 years I spoke to my brother Musa (Afefe), that I wanted to come back home and continue with my western education. After moving from the little village Sutukung I went back home to Brikama and started school at Brikama Lower Basic School in Grade 6./Voordat ik naar Sutukung in the Lower River Region van Gambia ging om de Koran te bestuderen heb ik enige tijd op de Brikama Lower Basic School gezeten. In dit dorp heb ik 5 jaar gewoond om de Heilige Koran te bestuderen. Ik heb er zelf voor gekozen om de Koran te bestuderen simpelweg omdat ik meer van mijn geloof wilde weten. Na die 5 jaar besprak ik met mijn broer Musa (Afefe) dat ik weer naar huis in Brikama wilde komen en om mijn westerse opleiding voort te zetten. Terugkomend van Sutukung ging ik naar groep 6 van de Brikama Lower Basic School.

Current education/Huidige studie: I am currently studying at Jamisa Upper Basic School, which is about a 30 minutes walk from my house. I should spend 3 years in this school i.e. from grade 7 till grade 9. I will hopefully graduate from this school in September 2015 and go to Gambia Senior Secondary School to focus on commercial studies. I am still undecided what to become, but I believe that I have more time to decide.

Jamisa Upper Basic School

Jamisa Upper Basic School

Momenteel zit ik op de Jamisa Upper Basic School, die op ca. 30 minuten lopen van mijn huis ligt. Ik zal daar 3 jaar leren, n.l. van groep 7 t/m groep 9. Hopelijk kan ik daar in 2015 afstuderen en naar de Gambia Senior Secondary School gaan om een commerciële studie aan te vangen. Ik heb nog niet besloten wat ik wil worden, maar ik geloof dat ik nog tijd genoeg heb om daar een besluit over te nemen.

My hobbies/Mijn hobbies: I love football of course and I also love hanging out with friends especially on the beach side. I like to brows too, but I am not familiar with the Internet, so I am trying to learn it.

football

Ik houd natuurlijk van voetbal en ik vind het ook prettig om onder elkaar met mijn vrienden te zijn, in het bijzonder op het strand. Ook houd ik van het Internet, maar weet er nog niet zoveel van, maar dat leer ik wel.

My goals in life and why the AlFra Foundation is so important to me in order to achieve those goals/Mijn levensdoelen en waarom de AlFra Foundation zo’n belangrijke rol speelt in het realiseren van die doelen: As I said I am still undecided what to become, but basically I would like to be a professional in commerce e.g. business, accountancy, management, etc. etc. The Alfra Foundation is important to me, because their support will help me to reach my goal. I believe that I have the zeal and the potential to move my country forward. So, with their help, I will be able to destroy all my obstacles to reach my golden goal./Zoals gezegd heb ik nog niet besloten wat ik wil worden, maar het moet iets in de commercie zijn b.v.in de verkoop, accountancy, management, etc., etc. De AlFra Foundation is belangrijk voor mij, omdat haar steun mij in staat stelt om mijn doel te bereiken. Ik geloof dat ik de energie en de potentie heb om mijn land vooruit te helpen. Met de hulp van deze stichting moet ik dus in staat zijn om alle hindernissen, op weg naar mijn uiteindelijke doel, op te ruimen.

Anything else/En verder: On behalf of myself, my noble brother and my family I would like to thank the Alfra Foundation and special thanks goes to the chairman of the foundation Mr. Frans van de Kamp. With your support I am sure that I will produce outstanding results!/Mede namens mijn nobele broer en mijn familie wil ik de AlFra Foundation bedanken en wel in het bijzonder haar voorzitter, de heer Frans van de Kamp. Ik ben ervan overtuigd dat ik met uw steun uitstekende resultaten zal bereiken!

Sharing Buttons by Linksku