Lamin Jallow

LAMIN JALLOW

Lamin Jallow

Lamin Jallow

Date of birth/Geboortedatum: February 24, 2000/ 24 februari 2000

Birthplace/Geboorteplaats: Brikama, The Gambia

Family/Familie: I have three brothers and one sister. Ousman is our elder brother and he is the one taking care of us./Ik heb 3 broers en een zus. Ousman is de oudste en zorgt voor ons.

Home address/Woonplaats: I am currently living in the town called Brikama, which is my birth place. It is the second biggest town in the country.

Woodcarvin-Houtbewerking

Woodcarvin-Houtbewerking

Ik woon in Brikama waar ik ook geboren ben. Het is de 2e stad van het land.

My Education/Mijn opleiding: I am currently attending the Brikama Methodist Academy, where I am studying subjects of different kinds including English, science, mathematics, government, history, and many more.

Brikama Methodist Academy

Brikama Methodist Academy

Momenteel studeer ik aan de Brikama Methodist Academy. Mijn vakken zijn o.a. Engels, wetenschap, wiskunde, overheid, geschiedenis en nog veel meer.

My/Mijn hobbies: I like playing football, watching movies, hang around with friends. Also I like reading my notebooks.

bfo1

Ik voetbal graag en vind het ook leuk om films te kijen en met mijn vrienden te zijn. Ook neem ik graag mijn schoolaantekeningen door.

My goals in in life and why the AlFra Foundation is so important to me in order to achieve those goals/Mijn levensdoelen en waarom de AlFra Foundation zo’n belangrijke rol speelt in het realiseren van die doelen: My goal in life is to become a teacher. Why do I choose teacher, because since I was young it was in my dream to teach others. I like to share the knowledge that I gain with other people. The AlFra Foundation is so important to me

because with the existence of the foundation I think achieving my goals is just at the doorstep. Because if I have the opportunity for going to school and education is everything. So when such an initiative is available to you, your dream is always at the doorstep for accomplishment.

Lamion Jallow

Lamion Jallow

Mijn wens is om leraar te worden. De reden van deze keuze is omdat ik al vanaf mijn vroegste jeugd ervan droomde anderen te onderwijzen. Ik deel graag mijn kennis met anderen. De AlFra Foundation is zo belangrijk voor mij, omdat ze mij in staat stelt mijn

doelen te realiseren. Naar school te kunnen gaan en te kunnen leren betekent alles voor mij. Dus als zo’n mogelijkheid zich aanbiedt liggen je kansen voor het grijpen.

Sharing Buttons by Linksku