Ousman Jallow

OUSMAN JALLOW

Ousman Jallow

Date of Birth/Geboortedatum: February 7, 1991/7 februari 1991

Birthplace/Geboorteplaats: Brikama, Gambia.

Family/Familie: I have one sister and three brothers. I am the oldest. My sister is not studying, but she is at home doing the household for us, like cooking and washing our clothing. My brothers are studying at junior, primary or nursery level. We have lost our dad and mum a couple of years ago. The death of our dad was due to high blood pressure and my mum died in a car accident when she was returning from attending an Islamic conference in a village called Kiang. Since then we are orphans./Ik heb een zusje en drie broertjes. Mijn zusje zit niet op school, maar doet ons huishouden, zoals koken en het wassen van onze kleren. Mijn broertjes zitten in verschillende klassen op de basisschool. Een paar jaar geleden hebben we onze ouders verloren. Mijn vader is gestorven aan hoge bloeddruk. Mijn moeder is omgekomen bij een verkeersongeluk toen zij terug kwam van een Islamitische conferentie in het dorp Kiang. Sinds die tijd zijn wij wezen.

Home Address/Woonplaats: In 2014 I have left my country. Currently I am living in Germany, where  I applied for asylum./ In 2014 ben ik vertrokken naar Duitsland, waar ik asiel heb aangevraagd.

Ousman Jallow

My education/Mijn opleiding: I have attended Yiriwa nursery school from 1997 to 2000. Then from nursery education to Brikama primary school where I spend 6 years, which was from 2000 – 2006. And from there I was admitted to junior school. I have attended Brikama Upper Basic School for 3 years, from 2006 to 2009. It was a fantastic educational period for me at the Brikama Upper Basic School, because I have won so many prizes due to my excellent performances of the school exams. So I was then promoted and preceded to the difficult and last level in my school educational career. I have attended Gambia Senior Secondary School from 2009 to 2012, where I graduated with excellent grades. After receiving a Diploma in Information Technology during Q4 of 2012, my teacher advised me to continue in this field. So I started a course called Cisco Certified Networking Associate at the Management Development Institute (MDI).

Brikama Basic Upper School

Van 1997 tot 2000 bezocht ik de Yiriwa nursery school. Daarna ging ik tot 2006 naar de basisschool. Vandaar heb ik tot 2009 de junior school, Brikama Upper Basic School, bezocht. Dat was een fantastische periode, omdat ik veel prijzen heb gewonnen vanwege mijn uitstekende prestaties bij de schoolexamens. Vervolgens ging ik van 2009 tot 2012  naar de Gambia Senior Secondary School, waar ik met prima resultaten ben afgestudeerd. In het 4e kwartaal van 2012 heb ik een Diploma in Information Technology behaald. Op advies van mijn docent ga ik verder in deze richting. Dus ben ik nu de opleiding Cisco Certified Networking Associate bij het Management Development Institute (MDI)begonnen.

Current education/Huidige studie: I hope that my asylum application in Germany will be granted and will enable me to continue my studies in Germany./ Ik hoop dat mijn asielaanvraag in Duitsland wordt gehonoreerd en ik daar mij opleiding kan voortzetten.

ousman-school

My/Mijn hobbies: My number 1 hobby is sport and in sport football is my favourite one. I like watching and following it all the time. I am also coaching a junior football team. I like hanging around with friends and I love to laugh (smiling face) and make some funny jokes with friends from time to time. I like watching movies , comedies and drama . I really love the nature and I like going to the beach side with friends and browsing the Internet as the Internet makes the world one global village.

Ousman with a friend

Ousman (r) with a friend/Ousman (r) met een vriend

Mijn grootste hobby is sport, vooral voetbal. Ik kijk er naar op TV en volg het graag. Ik ben ook coach van een jeugd voetbalteam. Ook houd ik ervan om plezier te maken met vrienden, veel te lachen en af en toe een grap uit te halen. Ik kijk graag naar films, komedies zowel als drama. Verder houd ik veel van de natuur en ga graag met vrienden naar het strand. Tenslotte ben ik veel op het Internet te vinden, omdat Internet de wereld klein maakt en alles zo dichtbij komt.

My goals in in life and why the AlFra Foundation is so important to me in order to achieve those goals/Mijn levensdoelen en waarom de AlFra Foundation zo’n belangrijke rol speelt in het realiseren van die doelen: Since my childhood, it has always been my intention to be a business entrepreneur. It is in my dream and hopefully it will come true one day. I want to set up my own company and provide employment for young people in my country and prevent them from risking their lives at sea to become illegal immigrants elsewhere. I am kind hearted for every individual and hopefully, if my dream comes true, those opportunities would be available to them. With the introduction of AlFra Foundation from a decent and kind hearted man Mr. Frans van de Kamp, I was able to get a sponsorship to complete my educational career at a high level learning institute which would make me and my family proud. Without the existence of the AlFra Foundation I would be left without a real chance in life. The ones supporting my education were my parents, whom I have lost some time ago but now with the help of the AlFra Foundation I will be able to pursue my education at higher and higher levels. I thank God for the AlFra Foundation and the support given to the students of the developing world. The AlFra Foundation will not be let down by me and the same support will be given to the upcoming generations if my dreams come true, as I hope they will. My future is somewhat unclear now, however I hope I will be able to further my goals in life./Als kind al, is het altijd mijn wens geweest om zakenman te worden. Het is mijn droom en hopelijk komt die op een dag uit. Ik wil graag mijn eigen bedrijf opzetten en werkgelegenheid bieden aan de jeugd, zodat zij niet langer hun levens op zee riskeren om elders als illegale immigranten te leven. Ik probeer tegen iedereen aardig te zijn en hoop dat mijn droom uitkomt, zodat deze mogelijkheden voor jongeren beschikbaar komen. Met de introductie van de AlFra Foundation door een fatsoenlijk en goedaardig man, genaamd Frans van de Kamp, kreeg ik de nodige steun om mijn opleiding af te ronden op een hoger niveau, waar mijn familie en ik trots op kunnen zijn. Zonder de AlFra Foundation zou ik geen echte kans in het leven hebben. Mijn ouders, die ik enige jaren geleden heb verloren, hebben mij altijd gestimuleerd te studeren. Nu, met de hulp van de AlFra Foundation, ben ik in staat om een hogere opleiding te volgen. Ik bedank God voor de AlFra Foundation en de steun die door deze stichting wordt gegeven aan de studenten in de derde wereld. De AlFra Foundation zal door mij niet worden teleurgesteld en als mijn dromen hopelijk uitkomen zal dezelfde ondersteuning aan de volgende generaties worden gegeven. Mijn toekomst is nu wat onzeker, echter ik hoop nog steeds dat ik mijn levensdoelen kan bereiken.

Anything else/En verder: Education is the only way to get rid of poverty in Africa and will make Africa a better and self-supporting continent. Thank you very much AlFra Foundation for the support and may God bless all the sponsors and members of the board./ Onderwijs is de enige manier om te armoede in Afrika te verdrijven en Afrika beter en minder afhankelijk van derden te maken. Hartelijk dank AlFra Foundation voor de steun en moge God al uw donateurs en het bestuur zegenen.

Updated January 14, 2015. Bijgewerkt tot 14 januari 2015.

Sharing Buttons by Linksku