Surgery for Afefe/Afefe wordt geopereerd

For several years Afefe experienced occasionally pain in his abdomen region. He was advised to finally being checked at the hospital. A scan showed the cause of the pain being his appendix, which will need to be removed. The surgery will take place in the Royal Victoria Hospital in Banjul on Tuesday October 11 at 10.30am (local time). According to its mission the AlFra Foundation will pay for the surgery. The Foundation wishes Afefe strength and courage during this difficult period for him and a speedy recovery.

Sinds enige jaren heeft Afefe af en toe pijn in zijn buikstreek. Uiteindelijk werd hij geadviseerd zich in een ziekenhuis te laten onderzoeken. De daar gemaakte scan wees uit dat zijn blinde darm de boosdoener is en verwijderd dient te worden. De operatie zal plaatsvinden in het Royal Victoria Hospital te Banjul op dinsdag 11 oktober om 10.30 uur (12.30 uur Nederlandse tijd). Overeenkomstig de missie van onze stichting zal de AlFra Foundation de kosten van de ziekenhuisopname voor zijn rekening nemen. De Foundation wenst Afefe kracht en moed in deze moeilijke periode en een spoedig herstel.

Leave a Reply

See also:

Sharing Buttons by Linksku