Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Beste donateurs en vrienden van de AlFra Foundation,
Teneinde te voldoen aan de nieuwe regelgeving m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens heeft de AlFra Foundation de:
Werkwijze m.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
en
Privacyverklaring
vastgesteld.
Deze kunt u vinden op de website van de AlFra Foundation: https://alfrafoundation.com/ onder het kopje ‘About’.
Ook heeft u de mogelijkheid om u af te melden van deze nieuwsbrieven door simpel een berichtje te sturen naar info@alfrafoundation.com.
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.
Bedankt voor uw voortdurende steun van onze stichting.

Vriendelijke groet/Kind regards

Leave a Reply

See also:

Sharing Buttons by Linksku