Financieel verslag 2016

Financieel overzicht 2016.

In 2016 werd de volgende uitgaven gedaan:

  • Stichting Ninos Unidos.
  • Aflossing renteloze lening
  • Overige kosten betroffen website en bankkosten.

De totale uitgaven bedroegen € 6.036,15.

 

De inkomsten bedroegen € 10.763,88. De inkomsten bestonden uitsluitend uit donaties en rente. Derhalve ontstond er een positief exploitatiesaldo van € 4.727,73.

Ter dekking van het tekort op de lopende rekening had de voorzitter van de stichting gedurende de afgelopen jaren een renteloze lening verstrekt van in totaal € 41.400, -. In 2016 is met de aflossing daarvan begonnen, waardoor de uitstaande renteloze lening per ultimo 31 december 2016 afnam tot € 36.000. Als gevolg hiervan sloot de stichting het jaar af met een negatief eigen vermogen van € 25.694,31.

Vooruitzichten

Gedurende de afgelopen periode is het duidelijk geworden dat aan de uitgavenkant gewerkt moet worden om de continuïteit van de AlFra Foundation te waarborgen. 

Dit doel zal naar verwachting worden bereikt:

  • door de structureel verhoogde donatie gedurende de periode 2014-2018.
  • doordat de individuele bijdragen aan studenten tot nader order werd stopgezet. 

Het bestuur vertrouwt erop dat de AlFra Foundation binnen enkele jaren weer een gezonde financiële basis zal hebben en zijn missie, om arme jongeren in de 3e wereld een goede toekomst te bieden, zal kunnen blijven waarmaken.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

See also:

Sharing Buttons by Linksku