Financieel overzicht 2015

In 2015 werden de volgende uitkeringen gedaan:

  • Musa Sanyang, Brikama, Gambia –Volgt vanaf dit jaar een pre-nursing medische opleiding op de universiteit van Texas te Tyler.
  • Medische kosten voor Musa Sanyang.
  • Overige kosten betroffen website en bankkosten.

De totale studiekosten bedroegen € 12.498,73. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit bedrag inclusief het spring semester 2016 van Musa Sanyang is. De totale medische kosten bedroegen € 2.466,32. De overige kosten bedroegen € 340,28. Daardoor bedroegen de totale uitgaven          € 15.305,33.

De inkomsten bedroegen € 10.953,52. De inkomsten bestonden uitsluitend uit donaties en rente. Derhalve ontstond er een negatief exploitatiesaldo van € 4.351,81.

Ter dekking van het tekort op de lopende rekening heeft de voorzitter van de stichting een renteloze lening verstrekt van € 41.400, -. Naar verwachting kan vanaf 2016 met de aflossing daarvan worden begonnen. Als gevolg hiervan sloot de stichting het jaar af met een negatief eigen vermogen van € 35.824,04.

Gedurende de afgelopen periode is het duidelijk geworden dat aan de uitgavenkant gewerkt moet worden om de continuïteit van de AlFra Foundation te waarborgen.

Dit doel zal naar verwachting worden bereikt:

  • door de structureel verhoogde donatie gedurende de periode 2014-2018.
  • de individuele bijdragen aan de studenten in Gambia is stopgezet, omdat de huidige methode te fraudegevoelig is gebleken.
  • omdat er voorlopig geen nieuwe studenten worden aangenomen.
  • omdat er nog maar bij hoge uitzondering medische kosten zullen worden vergoed.

Het bestuur vertrouwt erop dat de AlFra Foundation binnen enkele jaren weer een gezonde financiële basis zal hebben en zijn missie om arme jongeren in de 3e wereld een goede toekomst te bieden zal kunnen blijven waarmaken.

Het bestuur is onveranderlijk positief gestemd over de uitstekende studieresultaten die door de gesteunde studenten werden geboekt, een voorwaarde voor continuering van de financiële steun van de AlFra Foundation.

Leave a Reply

See also:

Sharing Buttons by Linksku