Financieel overzicht 2014

In 2014 werden de volgende uitkeringen gedaan:

 • Omar Ceesay, Brikama, Gambia – Heeft dit jaar zijn opleiding op het Management Development Institute afgerond.
 • Mariama Ceesay, Brikama, Gambia – Studeert nu rechten aan de universiteit van Gambia, 2013/2015.
 • Hawa Jallow, Brikama, Gambia – Studeert op de Kinderdorf Bottrop Senior Secondary School, 2013/2016.
 • Musa Sanyang, Brikama, Gambia – Heeft zijn medische opleiding op het Navarro College, Corsicana, Texas, VS afgerond. Vervolgt dit jaar zijn medische opleiding op de universiteit van Texas te Tyler.
 • Ebrima Sanyang, Brikama. Gambia – Jamisa Upper Basic School, 2012/2015.
 • Ousman Jallow, Brikama, Gambia – Heeft asiel aangevraagd in Duitsland. Het is onduidelijk of hij zijn studie heeft afgerond.
 • Kalilou Ceesay, Brikama, Gambia – Heeft zijn studie computer programmeren bij Jullof Tutors afgerond.
 • Musa Ceesay, Brikama, Gambia – Studeert Biologie, Landbouw en Milieu wetenschappen op de universiteit van Gambia, 2013/2015.
 • Wecchawut Wongpuchchong, Rayong, Thailand – Heeft zijn High School studie afgerond. Heeft tevens zijn studie Engels afgerond.
 • Medische kosten voor Musa Sanyang en Omar Ceesay.
 • Overige kosten betroffen website en bankkosten.

 

De totale studiekosten bedroegen € 12.831,80. De totale medische kosten bedroegen € 4.043.06. De overige kosten bedroegen   €436.39. Daardoor bedroegen de totale uitgaven € 17.311.25.

De inkomsten bedroegen € 13.830,08. De inkomsten bestonden uitsluitend uit donaties en rente. Derhalve ontstond er een negatief exploitatiesaldo van € 3.475,79.

De claim van ca. € 4.000, – i.v.m. een onjuiste diagnose in 2013 welke geleid heeft tot een onnodige 3 weken durende ziekenhuisopname in Dakar, Senegal kon helaas niet geïncasseerd worden.

Gezien de slechte dienstverlening en de hoge kosten werd in oktober afscheid genomen van de ABN-AMRO en een nieuwe rekening geopend bij de ING BANK.

Ter dekking van het tekort op de lopende rekening heeft de voorzitter van de stichting een renteloze lening verstrekt van € 39.000, -. Naar verwachting kan vanaf 2015 met de aflossing daarvan worden begonnen. Daartoe worden de donaties structureel verhoogd vanaf 2014 t/m 2018.

Als gevolg hiervan sloot de stichting het jaar af met een negatief eigen vermogen van € 31.472,23.

 

Vooruitzichten.

Gedurende de afgelopen periode is het duidelijk geworden dat aan de uitgavenkant gewerkt moet worden om de continuïteit van de AlFra Foundation te waarborgen.

Dit doel zal naar verwachting worden bereikt:

 • door een structureel verhoogde donatie gedurende de periode 2014-2018.
 • de bijdragen aan de studenten in Gambia wordt stopgezet, omdat de huidige methode te fraudegevoelig is gebleken.
 • omdat er voorlopig geen nieuwe studenten worden aangenomen.
 • omdat er nog maar bij hoge uitzondering medische kosten zullen worden vergoed.

Het bestuur vertrouwt erop dat de AlFra Foundation binnen enkele jaren weer een gezonde financiële basis zal hebben en zijn missie om arme jongeren in de 3e wereld een goede toekomst te bieden zal kunnen blijven waarmaken. Diverse afgestudeerde jongeren zijn nu in staat om een goede baan te vinden of hebben deze al gevonden en zo de basis gelegd om ook hun eventuele toekomstige gezin een betere toekomst te bieden.

Het bestuur is onveranderlijk positief gestemd over de uitstekende studieresultaten die door de gesteunde studenten worden geboekt, een voorwaarde voor continuering van de financiële steun van de AlFra Foundation.

Leave a Reply

See also:

Sharing Buttons by Linksku