Posts from ‘January, 2017’

Financieel verslag 2016

Financieel overzicht 2016. In 2016 werd de volgende uitgaven gedaan: Stichting Ninos Unidos. Aflossing renteloze lening Overige kosten betroffen website en bankkosten. De totale uitgaven bedroegen € 6.036,15.   De inkomsten bedroegen € 10.763,88. De inkomsten bestonden uitsluitend uit donaties en rente. Derhalve ontstond er een positief exploitatiesaldo van € 4.727,73. Ter dekking van het […]

Sharing Buttons by Linksku